Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Zobowiązujemy się do ochrony Twojej prywatności. Skontaktuj się z nami pod adresem biuro@wyplatamy.pl, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy związane z korzystaniem z Twoich danych osobowych, a chętnie Ci pomożemy.

Korzystając z tej witryny i / lub naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności jest częścią Regulaminu; akceptując Regulamin akceptujesz jednocześnie Politykę Prywatności. W przypadku kolizji pojęć użytych w Regulaminie i Polityce Prywatności pierwszeństwo mają te ostatnie

Spis treści

 1. Definicje
 2. Zasady przestrzegania ochrony danych
 3. Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych
 4. Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy
 5. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 6. Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych osobowych
 7. Jak zabezpieczamy Twoje dane
 8. Informacje o plikach cookies
 9. Informacje kontaktowe

Definicje

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przetwarzanie – dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub na zbiorach Danych Osobowych.
Podmiot danych – osoba fizyczna, której Dane Osobowe są przetwarzane.
Dziecko – osoba fizyczna poniżej 16 roku życia.
My  – Maciej Dąbrowski z siedzibą w Warszawie, ul. Łojewska 10/28, 03-392 Warszawa, NIP: 1132802300, REGON: 387493416, BDO: 000507167

Zasady przestrzegania ochrony danych

Obiecujemy przestrzegać następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe i przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem mają podstawy prawne. Zawsze rozważamy Twoje prawa przed przetwarzaniem danych osobowych. Na żądanie przekażemy Ci informacje dotyczące przetwarzania.
 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze działania związane z przetwarzaniem odpowiadają celowi, dla którego zebrano dane osobowe.
 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko minimalną ilość danych osobowych wymaganych do dowolnego celu.
 • Przetwarzanie jest ograniczone okresem. Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych

Podmiot danych ma następujące prawa:

 1. Prawo do informacji – co oznacza, że ​​masz prawo wiedzieć, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane; jakie dane są gromadzone, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
 2. Prawo dostępu – co oznacza, że ​​masz prawo dostępu do danych zebranych od Ciebie / o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zebranych danych osobowych.
 3. Prawo do sprostowania – co oznacza, że ​​masz prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia – co oznacza, że ​​w pewnych okolicznościach możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszych rejestrów.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – co oznacza, że ​​gdy mają zastosowanie określone warunki, masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – co oznacza, że ​​w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania – co oznacza, że ​​masz prawo sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu. Z tego prawa możesz skorzystać, ilekroć wynik profilowania wywołuje skutki prawne dotyczące lub istotnie wpływające na Ciebie.
 8. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, w drodze bezpośredniego transferu z jednego Procesora do drugiego.
 9. Prawo do wniesienia skargi – w przypadku, gdy odrzucimy Twoją prośbę na podstawie Praw dostępu, podamy Ci powód, dlaczego tak się dzieje. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu rozpatrzenia Twojej prośby, skontaktuj się z nami.
 10. Prawo do pomocy organu nadzorczego – co oznacza, że ​​masz prawo do pomocy organu nadzorczego i prawo do innych środków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania.
 11. Prawo do wycofania zgody – masz prawo cofnąć każdą udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy

Informacje podane przez Ciebie
Może to być Twój adres e-mail, imię i nazwisko, telefon,adres rozliczeniowy, adres domowy itp. – głównie informacje, które są niezbędne do dostarczenia Ci produktu / usługi lub do poprawy jakości obsługi klienta. Zapisujemy również informacje, które nam przekazujesz podczas komentowania lub wykonywania innych czynności w serwisie. Informacje te obejmują na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Informacje o Tobie zebrane automatycznie
Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji, np. informacje o koszyku, adres IP, historia zakupów (jeśli istnieje) itp. Informacje te służą do poprawy jakości obsługi klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość naszej strony internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.

Informacje o Tobie dostępne publicznie
Możemy zbierać informacje o Tobie, które są publicznie dostępne.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Używamy Twoich danych osobowych w celach:

 • świadczenia usług oferowanych w Sklepie,
 • realizacji Twoich zamówień
 • marketingu bezpośredniego oferowanych usług

Używamy Twoich danych osobowych z uzasadnionych powodów i / lub za Twoją zgodą.

Przetwarzamy Twoje dane na następującej podstawie:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale w poszczególnych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. W zależności od celu, w jakim dane są podawane, niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości zarejestrowania się w Sklepie, korzystania z usług Sklepu lub dokonania zakupów w Sklepie.

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych osobowych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca usługi transportowej
 • dostawca płatności
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych

Współpracujemy tylko z partnerami przetwarzającymi, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Ujawniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub istnieją ku temu inne podstawy prawne.

Jak zabezpieczamy Twoje dane

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Podejmujemy środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, nie możemy zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniach danych. Powiadomimy Cię również, jeśli pojawi się zagrożenie dla Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i pomóc władzom w przypadku jakichkolwiek naruszeń.

Jeśli posiadasz u nas konto użytkownika, chroń swoją nazwę użytkownika i hasło.

Dzieci

Nie zamierzamy zbierać ani świadomie zbierać informacji od dzieci. Nie kierujemy naszych usług do dzieci.

Informacje o plikach cookies

Używamy plików cookie i / lub podobnych technologii do analizowania zachowań klientów, administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników i gromadzenia informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu spersonalizowania i ulepszenia Twojego doświadczenia z nami.

Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na Twoim komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn. Tylko my mamy dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą stronę internetową. Możesz kontrolować swoje pliki cookie z poziomu przeglądarki. Wybór wyłączenia plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji.

Używamy plików cookie w następujących celach:

 • Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są wymagane, abyś mógł korzystać z niektórych ważnych funkcji naszej witryny, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że ​​korzystanie z naszego serwisu jest wygodniejsze i umożliwia zapewnienie bardziej spersonalizowanych funkcji. Na przykład mogą zapamiętać Twoje imię i adres e-mail w formularzach komentarzy, więc nie musisz ponownie wprowadzać tych informacji następnym razem podczas komentowania.
 • Pliki cookie analityczne – te pliki cookie służą do śledzenia użytkowania i wydajności naszej strony internetowej i usług
 • Reklamowe pliki cookie – te pliki cookie służą do dostarczania reklam, które są odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto służą do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Zazwyczaj są umieszczane na stronie internetowej przez sieci reklamowe za zgodą operatora strony. Te pliki cookie pamiętają, że odwiedziłeś stronę internetową i te informacje są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Często pliki cookie służące do kierowania lub reklamowania są powiązane z funkcjami witryny udostępnianymi przez inną organizację.

Możesz usunąć pliki cookie zapisane na komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Alternatywnie możesz kontrolować niektóre pliki cookie stron trzecich, korzystając z platformy zwiększającej prywatność, takiej jak optout.aboutads.info lub youronlinechoices.com. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, odwiedź allaboutcookies.org.

Używamy Google Analytics do pomiaru ruchu na naszej stronie internetowej. Google ma własną Politykę prywatności, z którą możesz zapoznać się tutaj. Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę rezygnacji z Google Analytics.

Informacje kontaktowe

Organ nadzorczy
Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/
Adres e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl
Telefon: +48 22 53 10 440

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji Polityki Prywatności.

Ostatnia modyfikacja Polityki Prywatności miała miejsce 13 lutego 2021 r.